Gyülekezetünkben több mint 40 éve minden februárban „Ifjúsági csendes nap”-ot tartunk a tizen- és huszonéves fiataloknak.

Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!” (Zsolt147,1.)

"Gyülekezetünkben hagyomány a nyári gyermek hetek szervezése Cegléden és Csemőben egyaránt.

  Heti bibliaórák:

  Csütörtök: nyáron 18:00 órakor, Télen 15:00 órakor bibliaóra, templomunk egyik termében.

  Péntek: Havonta egyszer 18:00 órakor házi bibliaóra Petró Zsolt presbiterünk lakásán.
 

Ifjúsági Bibliaóra:

Kéthetente Péntek: 17:00 órakor bibliaóra templomunk Kálvin termében. Jelentkezni lehet elérhetőségeinken.

Férfi bibliaóra:  
Kéthetente kedden templomunk egyik termében

Női bibliaóra: Több csoportban kéthetente pénteken, több helyszínen
 
Bibliaóra Csemőben:
 
Minden hónap 3. hetében házi bibliaóra változó helyszínen.
   Az aktuális időpontot és helyszínt vasárnap istentiszteleten Csemőben hirdetjük,
   vagy érdeklődni lehet Ócsai Tibor lelkipásztornál, és Istvánfi Károly gondnoknál.

Konfirmációs felkészítés:
  
Ősztől Pünkösdig konfirmáció előkészítőt, és konfirmációi órát is tartunk a 12-14 éveseknek.
   Felnőtteknek is szervezünk konfirmáció előkészítőt több csoportban.


Istentiszteletek

  Cegléd Újváros:
    Vasárnap: 10:00 órától a templomunkban istentisztelet. Ezzel párhuzamosan a templom egyik termében az ifiket, nagyobb gyermekeket külön bibliai alkalom, gyermek istentisztelet várja. A másik teremben a  kisebbeknek kézműves foglalkozást tartunk bibliai témákra építve, valamint gyermekmegőrzést vállalunk.

  Csemő-Zöldhalom és Csemő:
   Vasárnap:
    Nyári időszámítás szerint 08:00
órától összevont csemői istentisztelet a csemői templomban.
    Téli időszámítás szerint 15:00 órától összevont csemői istentisztelet a csemői templomban.


  Egyéb alkalmak:

  • Minden hónapban tartunk Baba-mama kört  templomunk Kálvin termében, gyermekmegőrzéssel. A Baba-mama körbe jelentkezni lehet elérhetőségeinken, vagy Ványi Zsófiánál, a kör vezetőjénél.
  • Imaközösség, közös imádsággal. Vasárnap: 09:00-tól 09:30-ig  az Újvárosi Református Templom presbiteri szobájában.

  Hitünket látható módon elsősorban a vasárnapi istentiszteleten, továbbá az úrvacsorai közösségben és a hitvalló keresztelésben éljük meg.

Gyülekezetünkben havonta tartunk baba-mama kört, ahol az Ige köré gyűlve beszélgetünk Isten ránk vonatkozó tervéről, miközben gyermekeink körülöttünk játszanak. A kötetlen beszélgetés alkalmával lehetőség nyílik egymás hite által épülni, kilépni a kisgyermekes léttel járó monotonitásból és nem utolsó sorban megismerkedni a gyülekezettel.
Szeretettel várunk minden kismamát és édesanyát gyermekeikkel együtt

Templates by a4joomla