A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

Gyülekezetünk - ahogy a neve is mutatja - a XVI. századi Reformáció öröksége. Tagja vagyunk a Magyarországi Református Egyháznak. Valljuk Péter apostollal együtt, hogy az igazi egyház nem kövekből és fából épül fel, hanem a hívők közösségéből. Az Egyház feje Jézus Krisztus, ember ezt a tisztséget nem töltheti be.A gyülekezet élén az ún. presbitérium áll, amelynek elnöke a lelkész és a gondnok. Minden - a közösségünket érintő - kérdésben ez a 6 évre választott, gyülekezeti tagokból álló presbiteri tanács dönt.

A református egyház tanításbeli jellegzetességeinek foglalata két bárki által hozzáférhető - iratból áll, ezek a Második Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté .
Mindkettő kizárólag a Bibliára épülő tanításokat tartalmaz.


HITÜNK ALAPJAI


a) Egyedül a Szentírás (Sola Scriptura). Nem fogadunk el más tekintélyt, iránymutatást, csak a Bibliát. Valljuk, hogy a Biblia fölött, mellett nem állhat senki és semmi, egyedül az élő Isten.

b) Egyedül Krisztus (Solus Christus). Valljuk, hogy megváltásunk, örök életünk kizárólag Jézus Krisztus kereszthalála miatt lehetséges, jó cselekedetek és nemes tettek nem juttatnak be senkit Isten országába.

c) Egyedül a hit (Sola fide). Valljuk, hogy egyedül hit által tudjuk Istennek a kárhozattól megmentő békejobbját elfogadni, noha bűneink miatt mindannyian halált érdemlünk. A hitet kiérdemelni nem lehet, ez Isten ajándéka. Hitünket az ún. apostoli hitvallásban valljuk meg.

d) Egyedül a kegyelem (Sola gratia). Örök életünk egyedül Isten ingyen való kegyelméből lehet a miénk. Minden kiválasztott üdvözülni fog, a kegyelem elveszíthetetlen. Ez a megmagyarázhatatlan irgalom, Istennek eme csodás - bűnbocsátó - szeretete hajtja a keresztyéneket arra, hogy életüket odaszánják Istennek és szeressék még az ellenségeiket is.

e) Egyedül Istené a dicsőség (Soli Deo gloria). Valljuk, hogy minden földi dolog értelme és végső célja Isten dicsőítése. Életünk akkor nyer értelmet, ha valóságos közösségben vagyunk a Szentháromság-Istennel és kizárólag az Ő tetszésére élünk.

 

Templates by a4joomla